Personvernvilkårene

 

Plusstid Homes behandling av personopplysninger

Plusstid Home AS (Nedre Skøyen vei 26, 0276 Oslo) er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, og vi lover å behandle dem på en sikker måte.

Rammene for vår behandling av personopplysninger
Vi behandler personopplysninger for å kunne levere tjenester til kundene våre i henhold til avtale. Personopplysningene omfatter navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, egenskaper til bolig, beskrivelse av renholdsoppdrag og opplysninger som er nødvendig for at renholder skal få tilgang til boligen (alarm, dørkode etc) og kundens kommunikasjon med oss.

I tillegg kan du velge å motta informasjon, eksklusive nyhetsbrev og tilbud fra Plusstid Home på e-post, via Plusstid Home-app eller per SMS. Du kan også samtykke til å motta slik informasjon fra andre selskaper i Orkla-gruppen, som Plusstid Home er en del av, eller til at vi deler personopplysninger med dem i henhold til nærmere angitt informasjon.

Videre kan behandling av personopplysninger bygge på at vi har en legitim interesse i en type bruk som vi antar at du synes er akseptabel blant annet på bakgrunn av din kontakt med oss. Det er aktuelt i disse tilfellene:

  • Dersom du deltar i en konkurranse eller kampanje, kan vi lagre kontaktinformasjonen din midlertidig for å la deg delta og kontakte deg dersom du vinner eller oppnår andre fordeler direkte knyttet til deltagelsen. Vår interesse i behandlingen er markedsføring av våre produkter.
  • Dersom du henvender deg til oss, for eksempel med spørsmål eller innspill, kan vi behandle ditt navn, kontaktinfo og opplysninger i henvendelsen så langt det er nødvendig for å behandle henvendelsen din. Vår interesse i behandlingen er kundepleie og forbedring av produkter og markedsføring.
  • Dersom du har samtykket til å motta informasjon, tilbud eller nyhetsbrev, vil vi kunne foreta en personlig tilpasning av slike henvendelser for å drive markedsføring som oppleves relevant av mottakerne.

Lagringstid, sletting og anonymisering
Hvor lenge vi lagrer personopplysninger avhenger av det rettslige grunnlaget for bruken, se «Rammene for vår behandling av personopplysninger» ovenfor. Når grunnlaget er gjennomføring av avtale eller rettslig forpliktelse, slettes opplysningene avtalen eller forpliktelsen er oppfylt. Der lagringen bygger på ditt samtykke, vil sletting skje når du ber oss om det, enten ved å kontakte oss som forklart nedenfor, på våre brukersider («min side» e.l.) eller i lenker i våre e-poster til deg. Der lagringen bygger på vår legitime interesse, vil opplysningene slettes senest etter tre år. Ved bruk i sammenheng med henvendelser eller deltagelse i kampanjer eller konkurranser, slettes opplysningene når henvendelsen er håndtert eller kampanjen eller konkurransen er avsluttet.

Alternativt til sletting, kan vi fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Slik anonym informasjon kan vi bruke i vårt erfaringsarkiv og for å utarbeide analyser og statistikk, for å tilpasse og utvikle markedsføring og produkter i forhold til forbrukernes ønsker og behov.

Lagring av personopplysninger
Personopplysningene vil lagres på Microsofts, Amazons, Salesforce og Googles servere i Europa. Dersom det blir aktuelt å gi Microsoft i andre land midlertidig tilgang systemer der opplysningene er lagret, for eksempel ved feilretting, så er tilfredsstillende personverngarantier sikret gjennom EU-standardavtale og/eller EU/US Privacy Shield-avtalen. Send oss en e-post om du ønsker en kopi av disse.

Kontakt
Kontakt oss på kundeservice@plusstidhome.no om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigere eller slette personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.